duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W obydwu miejscach po 2 godziny. Lasy niezwykle roznorodne, orzewaza sosna ale byly i domieszki. Duża różnorodność grzybow w Bialogórze m. in. Borowiki szlachetne, Złotoborowiki wysmukłe, Podgrzyby brunatne, Maślaki pstre, zwyczajne i sitarze, Podrzybki złotawe. Zbierałam specjalnie bardzo młode "amerykańce" do zapraw. Taki wysyp to cudowne doświadczenie estetyczno-emovjonalne 😍🌲💕