duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Popołudniowy wypad na rydze i kanie. Pierwsza euforia i entuzjazm opadły kiedy okazało się że 80-90% wszystkich grzybów ma już lokatorów. Wszystkie starsze i większe a nawet takie małe okrągłe pewniaki. Miejscami po 10 rydzy w jednym miejscu a do koszyka 0. Do kompletu 5 kani i 2 kozaki. Maślaki w różnych fazach rozwoju zostały pod sosnami. Na zdjęciu wyłącznie zebrane rydze. Po umyciu i przecięciu w domu odpadła kolejna połowa zebranych: ( pozostaje czekać na deszcze i kolejny wysyp.