duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno ale jeszcze potrzebny deszcz. Coraz więcej pokazuje się różnych gatunków grzybów niejadalnych. Punktowo rosną pieprzniki jadalne tzw. kurki ale jeszcze za małe do zbierania. Sezon powoli zacznie się rozkręcać.