duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Pogoda piękna, więc mus powłóczyć się po łęgach i potokach za czarkami i smardzami. Czarki są, a miejscówka smardzy rozjechana przez traktory. Ale wiosna pięknie się budzi.