duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Znalezisko wokół dębu oraz w odległości 1 metra galaretowe płaty kilkucentymetrowe o szerokości do 30-50 cm czy to grzyby??? Nie była to z pewnością żywica. Wygląda na jakiś galaretowy grzyb. Zastanawiające znalezisko...