duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
5 gąsek zielonek. 3 godziny spaceru po lesie.
Początek roku ciepły więc pojechałem do Cybulic Małych szukać wiosny krokiem Marszu Dąbrowskiego przechodząc koło ulicy Wiosennej. W lesie w Cybulicach Małych oprócz świeżych gąsek zielonek po terenach piaszczystych poligonu można spotkać jeszcze wodniche późną, lisówkę pomarańczową, trzęsaka pomarańczowego, purchawki, różnych grzybów nadrzewnych i drobnych. Oznak wiosny nie widać ale bardziej słychać było śpiew jakiegoś ptaszka. W prognozach długoterminowych specjalnie Zimy nie widać i po kolejnych opadach deszczu jeszcze jakieś grzyby jesienne blaszkowe można będzie znaleźć.