duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Byłem dziś w lesie łęgowym. Sporo stanowisk z dopiero co wyrastającymi owocnikami płomiennice zimowej. Jeszcze więcej rosło hełmówki jadowitej.