duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Witam, popołudniowy wypad morza rzec, miejscówki mocno schodzone przez weekend ale coś udało się zebrać. 26 gąsek ziemistych i niekształtnych 1 gąskę zieloną, 4 maślaki sitaki, 1 koźlarza siwego 1 koźlarza żółto pomarańczowego, 3 podgrzybki zajączki 1 gołąbka zielonego i ok. 24 podgrzybków