duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las sosnowy: głównie podgrzybki, na drodze leśnej trochę maślaków i kilka podgrzybków. podgrzybki młode, rosnące w grupach obok siebie po kilka sztuk. W ciągu 1 godziny na 1 osobę przypadało ok. 50 grzybów.