duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
krótkie godzinne wstąpienie do lasu, znalazłem 8 borowików usiatkowanych, jak i było trochę koźlarzy babek, nic nie brałem, gdyż teraz praktycznie wszystko z lokatorami, trafiłem też żagiew, wysoce prawdopodobne że żagiew guzowatą, jęsli tak, to by mnie cieszyło to znalezisko