duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W końcu mogliśmy sprawdzić miejscówkę na smardze, na obrzeżach pobliskiego lasu. W miejscu, gdzie rosły w ubiegłym roku tym razem pusto. Już mieliśmy wracać, gdy małżonka wypatrzyła nieco dalej 2 smardze jadalne.
Uradowani znaleziskiem, pojechaliśmy za granicę (małopolskiego) na grzyby rurkowe...