duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzisiaj w końcu słońce a ponieważ wyczytałem, że w moim powiecie, 20 km ode mnie, znajduje się rezerwat przyrody więc bez wiaderka i nożyka udałem się na zwiady i zarazem spacer. Dominują jesiony wysmukłe, wszystko przykryte liści, mnóstwo powalonych, spróchniałych drzew. To był krótki 40 min rekonesans, który zaowocował wyłącznie zdjęciami.