duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dziś tylko wieczorny spacer po podelbląskich lasach. Las bukowy, tu i ówdzie powycinany. Dziś jedyne napotkane grzyby, to hubowate. Na głównej ścieżce spacerowej PROPAGANDA.