duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany, głównie sosnowo-świerkowy. Oj trzeba było się nachodzić dziś sporo. Tak słabego roku nie pamiętam. Trochę gąsek niekształtnych - siwek, kań małych, kurek i sarniaki do zwiększenia ilości.