duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dwie godziny przed obiadem w zagajnikach, lesie liściastym i mieszanym, w 3 osoby: 2 młode koźlarze czerwone oraz starsze przysuszone 2 podgrzybki brunatne, 3 koźlarze babka, 1 maślak zwyczajny i kilkanaście lejkowców dętych.
Rano na termomerrze 0 ale w południe przyjemne 11 stopni i nawet nie pi..... jak w kieleckim😉 Gdyby nie te dwa czerwone, to powiedziałbym, że nie ma już nadziei.