duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las iglasty z domieszką brzozy, grzyby malutkie, zbierane w mchu i borowinach - trzeba chodzić na kolanach... Ilość nie przekłada się na objętość.