duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Lasy sosnowe między Dobroszycami a Grabownem Wielkim. Podgrzybki małe i średnie, trafił się też 1 borowik szlachetny. Trochę za ciepło, ściółka szybko wysycha. Pozdrawiam