duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzisiaj bardziej wycieczka niż szukanie grzybów. Las bukowy z domieszką świerka, dębu i brzozy. Miałam zamiar wejść na szczyt Ślęży (718 m), jednak ilość osób na szlaku, od przełęczy Tąpadła, trochę mnie przeraziła. Zdecydowałam się na obejście góry dookoła. Wzrok uciekał mi cały czas na boki. Tym sposobem wypatrzyłam sporo drobnołuszczaków jelenich (zostały w lesie) i gęstoporka cynobrowego, który występuje na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status R - potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych. Miło było go znaleźć.