duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany z przewagą buka. Dorzecze małej leśnej i bezimiennej rzeczki. Dziś nie spotkaliśmy żadnego grzyba. Za to namierzyliśmy miejsce na boczniaka. Cmentarzysko drzew w dorzeczu rzeczki.