duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Najpierw podmokły łęg olszowy - pojedyncze czarki (pewnie było więcej, ale zielenina podrosła i zasłania), potem mieszanka brzoza-olsza-osika i nic poza hubowatymi. Smardzowate są (przynajmniej u mnie) rzadsze, niż się spodziewałem.