duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
15-kilometrowa leśna pętla na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo (Zaborski Park Krajobrazowy). Gdy ruszaliśmy ze znajomą „grzybniętą” ok. godz. 10, pierwsze grzybki były jeszcze twarde od nocnego przymrozku. Potem było już tylko lepiej. W sumie zebraliśmy (w 4 godziny): 1 prawdziwka (!), 77 podgrzybków, 15 gąsek zielonych i szarych, 1 maślaka, 2 opieńki, 320 kurek, 2 siedzunie sosnowe (przepyszne, aromatyczne grzybki), 1 miodówkę i 2 sarniaki (było ich znacznie więcej po drodze, ale już niezdatnych do naszej kolekcji). W lesie spotkaliśmy jedynie prawowitych mieszkańców, czyli zwierzynę.