duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Większość to podgrzybki brunatne 80% robaczywe, a co dziwne duże zdrowe, a małe robaczywe, gąski zmiennokształtne 25 sztuk, maślaki sitarze 30 prawie wszystkie zdrowe (?), jeden mleczaj rydz, jeden siedzuń sosnowy i na koniec najlepsze cztery przepiękne duże borowiki, dwa szlachetne i dwa sosnowe.
Rano szadź na trawie. Pierwsze grzyby łamały się przy zrywaniu. Ludzi ZEEEROOO. Nie spotkałem nikogo w lesie. Grzybki nadal młode.