duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Przesilenie. Ta sama sytuacja co rok temu w tej samej fazie wysypu. 1. 5 - 2 km szybki marsz w głąb lasu i niemal zero grzybów, po godzinie, w miejscu niespenetrowanym, nieprzebrana masa grzybów. W godzinie pełen kosz, wypełniony po brzegi i mnóstwo niezebranych grzybów. Większość duże owocniki, dużo spleśniałych. Rano temp. 1, 8 stopnia. Prawdopodobnie koniec pierwszego wysypu. Zniknęły inne grzyby: kanie, maślaki, rydze.