Klucz do grzybów po obrazkach

na stronie — klucz
Grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, liczącą ponad 100 000 gatunków. Przedmiotem zainteresowania tego atlasu są jedynie grzyby tworzące duże owocniki tj. dostrzegalne gołym okiem - tzw. macromycetes - jest to grupa sztuczna - w jej skład wchodzą grzyby z różnych odległych ewolucyjnie grup. Liczbę gatunków macromycetes występujących w Polsce, należy szacować w tysiącach, w atlasie jest jedynie ich część, choć większość pospolitych i łatwych do zauważenia.

Podział stosowany w kluczu, dopóki jest to możliwe, opiera się na cechach dostrzegalnych gołym okiem i łatwych do stwierdzenia. Kluczem posługujemy się wybierając w kolejnych krokach ten odnośnik, który najbliżej odpowiada oznaczanemu egzemplarzowi. W razie pomyłki, wycofanie się ułatwiają nam linki zwrotne i listwa menu na górze i dole strony, pokazująca odbytą przez nas drogę w głąb klucza.

Każdy gatunek ma dwuczłonową nazwę np. Boletus edulis. Jej pierwszy człon to nazwa rodzaju. Drugi gatunku. Jednostkami podziału wyższymi od rodzaju są rodzina (nazwa zakończona na -ceae), rząd (-les), klasa, gromada. Polskie nazwy mają jedynie charakter pomocniczy.

There is a large number of species of fungi, probably way beyond 100 000. On this web site you will find only macromycetes - an artificial group of fungi forming sporocarps which can be seen with the naked eye. In Poland, there are a few thousand species of macromycetes. On this site you will find only a fraction of them but most of these are common and easy to find.
The system of classification in this key is kept simple, as far as possible. I have tried to base it on characteristics which are easy to define macroscopically. You should choose the alternative closest to your specimen. The back-links and menu at the top and bottom of the page show the path you have taken, so you can easily go back and check other alternatives.

to co zwykle nazywamy grzybami, i co zbieramy, to są (z naukowego punktu widzenia) owocniki grzyba

zasadniczą częścią organizmu grzyba jest ukryta w podłożu grzybnia - podobna do pajęczyny oplata ona cząstki podłoża lub przenika korzenie i drewno
grzyby
fungi
klucze po obrazkach
czy to wogóle jest grzyb? podobne do grzybów (niekapeluszowych) mogą też być owocniki śluzowców lub plechy porostów (i vice versa)
- are you sure it is fungus? some lichens or sporocarps of slime-molds are fungus lookalikes
jeśli tak, to idź do następnego punktu \/ if yes, then go to the next point below
jeśli nie, to przejdź do punktu śluzowce
lub przejdź do punktu porosty
najczęściej zwracamy uwagi na grzyby kapeluszowe tj. o owocnikach zbudowanych z kapelusza osadzonego na trzonie (potocznie niepoprawnie zwanego korzeniem)grzyby kapeluszowe
mushrooms with cap and stem
klucze po obrazkach

- grzyby o typowym wyglądzie, zbudowane z trzona i osadzonego na nim kapelusza
- "regular mushrooms" with stem and cap
jeśli tak, to idź do następnego punktu \/ if yes, then go to the next point below
jeśli nie, to przejdź do punktu grzyby niekapeluszowe
pod spodem kapelusza znajduje się hymenofor - miejsce gdzie tworzą się zarodniki ("nasionka" grzyba); zawsze zwracaj uwagę na wygląd hymenoforukapeluszowe blaszkowe
mushrooms with gills
klucze po obrazkach

- pod spodem kapelusza widoczne są blaszki lub podobne do nich listewki
- mushrooms with gills (or lookalikes) on the underside of the cap
jeśli tak, to idź do klucza grzyby blaszkowe »
jeśli nie, to idź do następnego punktu \/ if no, then go to the next point below
kapeluszowe rurkowe
mushrooms with tubes
klucze po obrazkach

- pod spodem kapelusza widać pory, a na przekroju poprzecznym kapelusza widać warstę rurek w jego dolnej części
- mushrooms with pores on the underside of the cap, the layer of tubes is visible in a cross-section of the cap
jeśli nie, to wróć do poprzedniego punktu /\
lub przejdź do punktu grzyby niekapeluszowe
grzyby niekapeluszowe
other fungi
klucze po obrazkach

- grzyby o najróżniejszej formie owocników, o nietypowym wyglądzie, bez trzona lub z bocznym albo ekscentrycznym trzonem
- fungi of different shapes, lacking typical mushroom features
jeśli tak, to idź do klucza klucz niekapeluszowe »
jeśli nie, to przejdź do punktu grzyby kapeluszowe
śluzowce
slime molds
klucze po obrazkach

- grupa podobna prymitywnym grzybom
- group similar to primitive fungi
jeśli nie, to przejdź do punktu grzyby
porosty
lichen
klucze po obrazkach

- organizmy będące "wspólnym przedsięwzięciem" o charakterze symbiotycznym niektórych grzybów (głównie workowców, rzadko podstawczaków) i glonów
- a kind of symbiotic joint-venture between some fungi (mostly Ascomycota, rarely Basidiomycota) and algae
jeśli nie, to przejdź do punktu grzyby
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.09.2005 · została utworzona/was created 03.01.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/klucz-po-obrazkach.htm">Klucz do grzybów po obrazkach - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>