Obrazkowy indeks gatunków od Poriales-s.l.

Bondarzewiaceae
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Bondarzewiaceae
Bondarzewia mesenterica (jodłownica górska)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Bondarzewiaceae
Gloiodon strigosus (lepkoząb brązowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Lachnocladiaceae
Scytinostroma portentosum
Antrodiella
Antrodiella serpula (jamkóweczka żółtawa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phanerochaetaceae
Ceriporia excelsa
Phanerochaetaceae
Ceriporia purpurea
Phanerochaetaceae
Ceriporiopsis gilvescens
Phanerochaetaceae
Climacodon septentrionalis (zębniczek północny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phanerochaetaceae
Phanerochaete sanguinea (korownica krwawa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phanerochaetaceae
Lopharia spadicea
Polyporaceae
Aurantiporus fissilis
Polyporaceae
Cerrena unicolor (gmatkówka szarawa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Daedaleopsis tricolor (gmatwica trójbarwna)
Polyporaceae
Datronia mollis (jamczatka wielkopora)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Cinereomyces lindbladii (wrośniaczek żelatynowaty)
Polyporaceae
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Laetiporus sulphureus (żółciak siarkowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hapalopilus
Hapalopilus croceus (miękusz szafranowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hapalopilus
Hapalopilus nidulans (miękusz rabarbarowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)
Polyporaceae
Perenniporia subacida (trwałoporka świerkowa)
Polyporaceae
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Pycnoporellus alboluteus (pomarańczowiec bladożółty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Pycnoporellus fulgens (pomarańczowiec błyszczący)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Skeletocutis odora
Polyporaceae
Spongipellis spumeus
Trichaptum
Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trichaptum
Trichaptum fuscoviolaceum (niszczyk ząbkowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trichaptum
Trichaptum biforme (niszczyk liściastodrzewny)
Tyromyces
Tyromyces caesius (drobnoporek modry)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Tyromyces
Tyromyces guttulatus (drobnoporek łzawiący)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Tyromyces
Tyromyces fragilis (drobnoporek kruchy)
Postia
Postia leucomallella
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Postia
Postia stiptica (drobnoporek gorzki)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Postia
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Postia
Postia tephroleuca
Polyporus
Polyporus badius (żagiew kasztanowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus alveolaris (żagiew wielkopora)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus arcularius (żagiew włosistobrzega)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus brumalis (żagiew zimowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus ciliatus (żagiew orzęsiona)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus rhizophilus (żagiew korzonkowa)
Polyporus
Polyporus tuberaster (żagiew guzowata)
Polyporus
Polyporus squamosus (żagiew łuskowata)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Polyporus varius (żagiew zmienna)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporus
Dendropolyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Trametes gibbosa (wrośniak garbaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Trametes hirsuta (wrośniak szorstki)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Trametes suaveolens (wrośniak anyżkowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Lenzites betulina (blaszkowiec drobnozarodnikowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Trametes trogii (włochatka jasna)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Trametes
Coriolopsis gallica
Trametes
Podofomes trogii
Polyporaceae
Panus conchatus (twardziak muszlowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporaceae
Faerberia carbonaria (szaroblaszek zgliszczowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Lentinus
Lentinus lepideus (twardziak łuskowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Lentinus
Lentinus suavissimus (twardziak anyżkowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Lentinus
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Lentinus
Lentinus cyathiformis
Lentinus
Lentinus strigosus
Lentinus
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Sistotremaceae
Sistotrema muscicola (wielozarodniczka mchowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Sistotremaceae
Sistotrema confluens
Xenasmataceae
Xenasmatella vaga
Antrodia
Antrodia albobrunnea (jamkówka białobrązowa)
Antrodia
Antrodia ramentacea
Antrodia
Antrodia sinuosa
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Antrodia
Antrodia xantha
Fomitopsidaceae
Amylocystis lapponica (późnoporka czerwieniejąca)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Buglossoporus quercinus
Fomitopsidaceae
Climacocystis borealis (gąbkowiec północny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Daedalea quercina (gmatwek dębowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Dacryobolus karstenii (płaszczek gruzełkowany)
Fomitopsidaceae
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Fomitopsis rosea (pniarek różowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Fomitopsis officinalis (pniarek lekarski)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Piptoporus betulinus (białoporek brzozowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Fomitopsidaceae
Osteina obducta (żagiewnik kościsty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Gloeophyllaceae
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Gloeophyllaceae
Gloeophyllum sepiarium (niszczyca płotowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meripilaceae
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meripilaceae
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meripilaceae
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meripilaceae
Physisporinus vitreus
Meripilaceae
Rigidoporus crocatus (twardoporek czerniejący)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Albatrellus
Albatrellus confluens (naziemek ceglasty)
Albatrellus
Albatrellus cristatus (naziemek zielonawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Albatrellus
Albatrellus ovinus (naziemek białawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Albatrellus
Albatrellus subrubescens (naziemek żółtopomarańczowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Albatrellus
Scutiger oregonensis (naziemek kozionogi)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Polyporales
Hapalopilaceae (miękuszowate)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hyphodermataceae
Bulbillomyces farinosus
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hyphodermataceae
Hyphoderma radula (strzępkoząb drobnopory)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hyphodermataceae
Aegerita candida (bulwkowiec mączysty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Bjerkandera
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Phlebia radiata (żylak promienisty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Phlebia mellea (żylak wielobarwny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Gloeoporus dichrous (klejoporek dwubarwny)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Hypochnicium geogenium
Meruliaceae
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Meruliopsis corium (włókniczek skórkowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Meruliaceae
Mycoacia uda
Meruliaceae
Sarcodontia pachyodon
Meruliaceae
Sarcodontia crocea (kolcówka jabłoniowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Atheliaceae
Athelia epiphylla (błonka nalistna)
Atheliaceae
Amylocorticiellum molle
Atheliaceae
Plicaturopsis crispa (fałdówka kędzierzawa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Ganoderma
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Ganoderma
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Ganoderma
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Ganoderma
Ganoderma carnosum (lakownica brązowoczarna)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Ganoderma
Ganoderma pfeifferi
Ganoderma
Ganoderma resinaceum (lakownica jasnomiąższowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Steccherinaceae
Steccherinum bourdotii
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Steccherinaceae
Steccherinum fimbriatum (ząbkowiec strzępiasty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Steccherinaceae
Flaviporus citrinellus
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Inonotus
Inonotus cuticularis
Inonotus
Inonotus dryadeus (błyskoporek płaczący)
Inonotus
Inonotus dryophilus
Inonotus
Inonotus hastifer
Inonotus
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Inonotus
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Inonotus
Inonotus nidus-pici
Inonotus
Inonotus nodulosus (błyskoporek guzkowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Inonotus
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Inonotus
Inonotus rheades
Inonotus
Inonotus triqueter
Phellinus
Phellinus alni (czyreń jabłoniowo-olszowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus chrysoloma (czyreń świerkowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus conchatus (czyreń muszlowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus hartigii (czyreń jodłowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus hippophaeicola (czyreń rokitnikowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus nigricans (czyreń bukowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus nigrolimitatus (czyreń czarnoliniowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus tremulae (czyreń osikowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phylloporia ribis (czyrenica porzeczkowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Phellinus
Phellinus rimosus
Hymenochaetaceae
Asterodon ferruginosus (gwiazdoząb rdzawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Coltricia perennis (stułka piaskowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Coltricia cinnamomea (stułka cynamonowa)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Onnia tomentosa (włóknouszek lejkowaty)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Hymenochaete carpatica (szczeciniak jaworowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Hymenochaetaceae
Hymenochaete tabacina (szczeciniak żółtobrzegi)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Schizoporaceae
Schizopora paradoxa (drewniczka różnopora)
fotografia dostępna w Pełnej Wersji atlasu
Schizoporaceae
Schizopora flavipora
Schizoporaceae
Hyphodontia arguta
Schizoporaceae
Hyphodontia nespori
Schizoporaceae
Hyphodontia quercina (strzępkoząb długokolcowy)
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/index-icon-Poriales-s.l..htm">Obrazkowy indeks gatunków od Poriales-s.l. - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>