Historia 2004


31.12.2004

* nowe strony: (new species pages): Pieczareczka różowoblaszkowa (Leucoagaricus leucothites) (fot. Marek Snowarski), smardz wyniosły (Morchella elata) (fot. Marek Snowarski, Michał Opara), Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) (fot. Mirek Junek)
* nowe fotografie (new photographs): smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica) (fot. Marek Kozłowski, Dariusz Karasiński),
* pojawiała się na stronach atlasu nowa kategoria odsyłaczy do innych stron w Internecie - do wybitniejszych dyskusji na forum dyskusyjnym www.bio-forum.pl,

17.12.2004

* Uzupełnie fotografii Waldemara Mazura: smardz jadalny (Morchella esculenta).

13.12.2004

* nowe fotografie (new photographs) (fot. Marek Argent): siedzuń sosnowy (Sparassis crispa), drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus), czubajka czerwieniejąca odmiana ogrodowa (Macrolepiota rachodes var. bohemica),

10.12.2004

* nowe strony: (new species pages): promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus), buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula) (fot. Bogdan Cienciała), Gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) (fot. Míla Dobesová), Phallus hadrianii (fot. Mirek Junek), Płomykowiec galaretowaty (Tremiscus helvelloides) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek),
* artykuł: Nazwy grzybów - szersze wyjaśnienie różnych systemów nazw grzybów i ich stosowalności,
* wszystkie gatunki grzybów chronionych i grzybów dopuszczonych do obrotu i przetwórstwa mają w atlasie swoje strony z opisami, nie każdy z nich jest ilustrowany - to kwestia dłuższego czasu,

28.11.2004

* nowe strony: (new species pages): kolczakówka wonna (Hydnellum suaveolens) (fot. Bogdan Cienciała),

21.11.2004

* nowe strony: (new species pages): piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens), wilgotnica czepeczkowata (Hygrocybe calyptriformis), pieczarka łąkowa (Agaricus campestris), pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus) (fot. Bogdan Cienciała), Ciemnobiałka płowa (Melanoleuca cognata) (fot. Stanislav Jirasek, Mirek Junek), Mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus) (fot. Jiri Kovac),
* ilustrowany wykaz gatunków z czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (dziękuję Annie Kujawie za pomoc w opracowaniu tej strony),
* ilustrowany wykaz gatunków grzybów dopuszczonych w Polsce do obrotu handlowego i produkcji przetworów,

18.08.2004

* uaktulaniona strona o grzybach chronionych - w nowym rozporządzeniu znacznie została rozszerzona ich lista,

* following pages fully translated into English: Handkea excipuliformis, Handkea utriformis, Langermannia gigantea, Mycenastrum corium, Postia ptychogaster, Postia stiptica, Tyromyces guttulatus,

07.08.2004

* nowe strony: (new species pages): purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea) (fot. Marek Snowarski, Stanislav Jirasek), czasznica oczkowata (Handkea utriformis) (fot. Stanislav Jirasek), Czasznica workowata (Handkea excipuliformis) (fot. Marek Snowarski, Mirek Junek), grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium) (fot. Anna Kujawa, Marek Snowarski), drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster) (fot. Stanislav Jirasek), Drobnoporek gorzki (Postia stiptica) (fot. Mirek Junek), Drobnoporek łzawiący (Tyromyces guttulatus) (fot. Marek Snowarski),
* nowe fotografie (new photographs): lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum),

* following pages fully translated into English: Ustulina deusta, Summer truffle (Tuber aestivum), Tarzetta cupularis, Tarzetta catinus, Scutellinia scutellata, Rhizina undulata, Pyronema domesticum, Phellinus robustus, Lactarius omphaliformis, Hapalopilus nidulans, Chlorociboria aeruginascens, Baeospora myosura, Pluteus podospileus, Pluteus podospileus f. minutissimus, Resupinatus trichotis, Simocybe haustellaris, Strobilurus esculentus, Strobilurus stephanocystis, Strobilurus tenacellus,

29.07.2004

* nowe strony: (new species pages): Pluteus podospileus f. minutissimus (fot. Marek Snowarski, identification thanks to Anna Kujawa), drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus) (fot. Bogdan Cienciała), Szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus) (fot. Marcin S. Wilga, Mirek Junek), szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) (fot. Witold Wójciak), szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) (fot. Witold Wójciak), Pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura) (fot. Bohdan Cienciała, Mirek Junek),

22.07.2004

* nowe strony: (new species pages): miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans), czyreń dębowy (Phellinus robustus), Simocybe haustellaris (for identification thanks to JJ Wuilbaut - Cercle de Mycologie de Mons, http://users.skynet.be/jjw.myco.mons/), odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis) (for identification thanks to Anna Kujawa),

* following pages fully translated into English: Chondrostereum purpureum, Climacodon septentrionale, Funalia trogii, Gloeophyllum sepiarium, Heterobasidion annosum, Hymenochaete rubiginosa, Ischnoderma resinosum, Meruliopsis taxicola, Phaeolus schweinitzii, Phellinus ferruginosus, Red Ring Rot (Phellinus pini), Phellinus pomaceus, Phellinus torulosus, Phlebia radiata, Phlebia tremellosa, Polyporus alveolaris, Polyporus badius, Trichaptum abietinum, Trichaptum fuscoviolaceum,

13.07.2004

* nowe strony: (new species pages): przyczepka falista (Rhizina undulata),
* nowe fotografie (new photographs): niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Marek Snowarski), mądziak malinowy (Mutinus ravenelii), twardziak tygrysi (Lentinus tigrinus), włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata), gruzełek cynobrowy (Nectria cinnabarina) (fot. Witold Wójciak).

07.07.2004

* nowe strony: (new species pages): czyreń sosnowy (Phellinus pini), czyreń rdzawy (Phellinus ferruginosus), czyreń kosmaty (Phellinus torulosus), mleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis), żagiew wielkopora (Polyporus alveolaris), Funalia trogii, Coprinus strossmayeri, Tarzetta cupularis,
* nowe fotografie (new photographs): niszczyca anyżkowa (Gloeophyllum odoratum), Paxillus filamentosus, Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata).

02.07.2004

* nowe strony: (new species pages): trufla letnia (Tuber aestivum), Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata) (fot. Mirek Junek), Ustulina deusta (fot. Mirek Junek, Milan Novotny, Stanislav Jirasek), Tarzetta catinus (fot. Stanislav Jirasek), zieleniak drobny (Chlorociboria aeruginascens), Pyronema domesticum (fot. Witold Wójciak).
* nowe fotografie (new photographs): czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Harry Andersson).

01.07.2004

* nowe strony: (new species pages): szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), niszczyk ząbkowaty (Trichaptum fuscoviolaceum), chrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum), klejoporek winnoczerwony (Meruliopsis taxicola) (fot. Witold Wójciak), Murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (fot. Marcin S. Wilga, Stanislav Jirasek), Korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum) (fot. Jiri Kovac, Stanislav Jirasek), niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Jiri Kovac), Żagiew kasztanowa (Polyporus badius) (fot. Mirek Junek), Żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) (fot. Milan Novotny, Mirek Junek), żylak promienisty (Phlebia radiata) (fot. Stanislav Jirasek), Climacodon septentrionale (fot. Míla Dobesová).

01.07.2004

* following pages fully translated into English: Galerina marginata, Holwaya mucida, Inonotus hispidus, Sterile Conk Trunk Rot of Birch (Inonotus obliquus), Inonotus radiatus, Mitrula paludosa, Phellinus punctatus, Phellinus contiguus, Tephrocybe palustris.

24.04.2004

* following pages fully translated into English: Cortinarius armillatus, Trametes hirsuta, Trametes suaveolens, Trametes gibbosa, Lenzites betulina.

17.04.2004

* nowe strony: (new species pages): popielatek torfowiskowy (Tephrocybe palustris), mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus), czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus), czyreń gąbczasty (Phellinus contiguus), Holwaya mucida,
* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs): hełmówka jesienna (Galerina autumnalis), pieniążkówka gładkotrzonowa (Xerula radicata), czyreń ogniowy (Phellinus igniarius), zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus).

04.04.2004

* nowe strony: (new species pages): błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus), błyskoporek promienisty (Inonotus radiatus), błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) (fot. Marek Snowarski), czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) (fot. Bohdan Cienciała).

29.03.2004

* nowe strony: (new species pages): hełmówka jadowita (Galerina marginata) (fot. Bohdan Cienciała), hełmówka jesienna (Galerina autumnalis) (fot. Marek Snowarski), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (fot. Mirek Junek), blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina) (fot. Witold Wójciak).
* nowe fotografie (new photographs): wrośniak szorstki (Trametes hirsuta).

23.03.2004

* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs): pieniążkówka gładkotrzonowa (Xerula radicata), łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata).

05.03.2004

* following pages fully translated into English: Hygrophorus olivaceoalbus, Tricholoma virgatum, Tricholoma portentosum, Tricholoma scalpturatum, Hen of the woods (Grifola frondosa), Amanita verna.

28.02.2004

* nowe strony (new species): muchomor wiosenny (Amanita verna), gąska niekształtna (Tricholoma portentosum) (fot. Bohdan Cienciała), żagwica listkowata (Grifola frondosa) (fot. Mirek Junek),
* strona porównująca białe muchomory i muchomora sromotnikowego (Amanita phalloides),
* artykuł o odczynnikach do reakcji makrochemicznych, do barwienia preparatów mikroskopowych i trochę o przygotowaniu tych preparatów,

* following pages fully translated into English: Liberty Cap (Psilocybe semilanceata), Psilocybe bohemica, Psilocybe, Lyophyllum decastes, Lyophyllum fumosum.

22.02.2004

* nowe strony (new species): Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) (fot. Mirek Junek), Kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) (fot. Marek Snowarski),

13.02.2004

* nowe strony (new species): łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), łysiczka czeska (Psilocybe bohemica) (fot. Mirek Junek),

11.02.2004

* strona podsumowująca dotychczasowe publikacje o zatruciach gąską zielonką (Tricholoma equestre),

* summary page about known publications on Tricholoma equestre poisonings,

* following pages fully translated into English: Bulgaria inquinans, Exidia truncata, Agaricus essettei.

29.01.2004

* podsumowanie sezonu 2003, ciekawa strona bo po raz pierwszy użyte zostały dane z publicznej bazy zgłoszeń występowania grzybów jadalnych,

23.01.2004

* following pages fully translated into English: Amanita magnivolvata, Amanita eliae, Cantharellus aurora, Clitopilus prunulus, Cortinarius violaceus ssp. hercynicus, Gomphidius maculatus, Hygrocybe laeta, Inocybe hirtella, Leucocoprinus birnbaumii, Melanoleuca stridula, Melanoleuca verrucipes, Mycena polyadelpha, Mycena capillaripes, Macrolepiota konradii, Panaeolus semiovatus, Pholiota spumosa, Pluteus pellitus, Ramaria botrytis, Russula erythropoda, Sarcodon joeides, Wild Dry-Rot Fungus (Serpula himantioides), Stropharia squamosa, Tapinella panuoides, Tubaria conspersa, Volvariella pusilla.

13.01.2004

* following pages fully translated into English: Hebeloma sinapizans, Inocybe cookei, Inocybe perlata, Lactarius thejogalus, Lactarius lignyotus, Melanophyllum haematospermum, Psathyrella conopilus, Pluteus leoninus, Pluteus romellii, Polyporus varius, Polyporus arcularius, Pholiota lenta, Russula solaris, Tricholomopsis rutilans.
Copyright © by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/historia-2004.htm">Historia 2004 - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>