non edible

Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon (1992)

trąbka otrębiasta
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Tubaria hiemalis
przymiar20 mm; 17.03.2001, Wrocław; znal. 010317.1
copyright © by Marek Snowarski
Tubaria hiemalis
przymiar10 mm
młode owocniki · young specimens
Tubaria hiemalis
przymiar20 mm
przekrój · cross-section
Tubaria hiemalis
przymiar20 mm
Tubaria hiemalis
przymiar20 mm

owocnik (Fruitbody)

Tubaria hiemalis
Tubaria hiemalis
Tubaria hiemalis
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy, żółtobrązowy, suchy brązowobeżowy do jasnoochrowego; 10-30(40) mm średnicy, wypukły do rozpostrtego, czasem z niskim garbkiem; gdy wilgotny to w połowie promienia kapelusza od brzegu prześwitująco prążkowany, młode egzemplarze z białawymi włókienkami osłony na brzegu kapelusza; powierzchnia nie lepka.

Blaszki młode jasne, ochrowe, z wiekiem brązowoochrowe do czerwonobrązowych; szerokie, przyrośnięte, gęste.

Trzon barwy kapelusza; 20-40 x 2-4 mm, równogruby; powierzchnia z białawymi włókienkam, czasami z niewyraźną strefą pierścieniową.

Miąższ barwy kapelusza; w kapeluszu cienki; zapach grzybowy, rzodkwiowy; smak łagodny, słaby.

Pileus hygrophanous, red-brown, yellow-brown when moist, brown-beige to light ochre when dry; 10-30(40) mm in diameter, convex to expanding, sometimes with a small umbo; when viscid transparently striate up to 1/2 from the margin, young speciesmens with whitish fibrils of the veil on the edge of the cap; surface not viscid.

Lamellae young light-coloured, ochre, in age brown-ochre to red-brown; broad, adnate, close.

Stipe the colour of the cap; 20-40 x 2-4 mm, equal; the surface with white fibrils, sometimes with indistinct ring area.

Flesh the colour of the cap; in the cap thin; smell fungoid, of radish; taste mild, weak.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ochrowobrązowy. Zarodniki ellipsoidalne, gładkie, jasnożółtawe, 6.5-10 x 4.5-5.5 µm.

Spore print ochre-brown. Spores ellipsoid, smooth, light-yellowish, 6.5-10 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie, w zimowej częsci roku, na resztkach roślin i butwiejącym drewnie, w lasach i poza nimi.

Common. Fruiting bodies appear in winter part of the year, on plant remains and on rotting wood. In and outside of forests.

uwagi (Remarks)

W szerszym ujęciu gatunek ten jest tożsamy z Tubaria furfuracea, która w wąskim ujęciu obejmuje egzemplarze pojawiające się w letniej części roku i wyrastające głównie na rozłożonych szczątkach roślinnych i ziemi.

This species is very close to Tubaria furfuracea which in sensu stricto grows in summer part of the year, rather on plants' remains and soil than on wood.

wybrane znaleziska · selected collections

Tubaria hiemalis
6f · 01 03 24 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry) grupa na zmurszałym pieńku drzewa liściatego · (gregarious on rotten stump)
identification: Tubaria hiemalis (010324-1)
spores: 7.2 × 4.2, Q= 1.7, N= 19
Tubaria hiemalis
6f · 01 03 17 1 (Marek Snowarski)
(Wrocław) masowo na kawałkach drewna którymi była wysypana przestrzeń wokół krzewów ozdobnych · (gregarious on wooden chips)
identification: Tubaria hiemalis? (010317-1)
spores: 6.6 × 4.5, Q= 1.5, N= 18
Tubaria hiemalis
24f · 06 04 01 1
(okolice Wrocławia)
spores: 8.6 × 5.2, Q= 1.7, N= 25
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.06.2006 · została utworzona/was created 18.10.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tubaria_hiemalis.htm">trąbka otrębiasta - Tubaria hiemalis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>