Pucciniomycetes

na stronie — klucz
Pucciniales, Pucciniaceae
Gymnosporangium sabinae
Gymnosporangium sabinae
Gymnosporangium clavariiforme
Gymnosporangium clavariiforme
Septobasidiales, Septobasidiaceae
 Septobasidium carestianum red listGREJ
 Septobasidium fuscoviolaceum red listGREJ

Platygloeaceae, Platygloeales
 Colacogloea peniophorae (=Platygloea effusa sensu auct., p.p.) red listGREJ
 Eocronartium muscicola red listGREJ
 Helicogloea farinacea red listGREJ
 Helicogloea graminicola red listGREJ
 Naohidea sebacea red listGREJ
 Platygloea effusa red listGREJ
 Platygloea fimetaria red listGREJ
Platygloea disciformis
Platygloea disciformis GREJ

Atractiellomycetes, Atractiellales, Phleogenaceae
Phleogena faginea
Phleogena faginea (suchogłówka korowa [główka korowa]) red list
Copyright © 2006-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.04.2009 · została utworzona/was created 14.04.2006
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pucciniomycetes.htm">Pucciniomycetes - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>