Myxomycetes

śluzorośla
na stronie — Charakterystyka · klucz

charakterystyka

Podobne grzybom ciekawe organizmy o jeszcze ciekawszym cyklu życiowym i życiu płciowym.
Kilka śluzowców
Fulgo septica
wykwit zmienny (Fulgo septica)
śluzowce
Enterydium lycoperdon
śluzowce
Lycogala epidendrum
01.06.1998; na pniaku (sosny?, dębu?); dojrzały owocnik podziurawiony przez owady; samotek zmienny (Enterydium lycoperdon)
sluzowiec
Psathyrella ?
Lycogala epidendrum
Lycogala epidendrum
Lycogala epidendrum
rulik groniasty (Lycogala epidendrum)
Stemonitis fusca
Stemonitis fusca
fot.1 - 17.05.1998; w lesie łegowym na leżącej, silnie spróchniałej kłodzie (grab?); mniejszy owocnik fot. 2 - 23.05.1998; ta sama kłoda; rozsypujący się owocnik; prawdopodobnie paździorek ciemny (Stemonitis fusca)
Stemonitis
Stemonitis
Stemonitis
23.05.1998; na stojącym pniu obumarłego drzewa (grab?, buk?) ok 1.2 m nad ziemią; dojrzałe, osypane; prawdopodobnie to samo co powyżej
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.08.2006 · została utworzona/was created 19.05.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Myxomycetes.htm">śluzorośla - Myxomycetes - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>