Aphyllophorales

bezblaszkowce
na stronie — klucz
Grzyby nie tworzące typowych blaszek, w ich miejsce żyłki, kolce, fałdy, pory lub gładki hymenofor. Tu przypominające pokrojem typowe grzyby kurki oraz grzyby o najróżniejszych kształtach owocników: krzaczkowate, miseczkowate, rozpostarte i inne. Bezblaszkowce to sztuczna grupa systematyczna. We współczesnej systematyce grzyby z tej grupy znalazły się w różnych bardziej naturalnych jednostkach systematycznych.

Sporocarps without regular gills, hymenophore wrinkled, spinose, wavy, porose or smooth. Shape of sporocarps various, branched, cup-shaped, resupinate and other. Aphyllophorales is artificial group. In modern systematics these species belongs to quite different more natural groups.


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu pieprznikowce (Cantharellales)
pieprznikowate (Cantharellaceae)
Cantharellus cibarius
Cantharellus (pieprznik) »12
owocniki mniej lub bardziej lejkowate, hymenofor z żyłek przypominających blaszki lub gładki
goździeńczykowate (Clavulinaceae)
Clavulina cristata
Clavulinaceae (goździeńczykowate) »4
owocniki krzaczkowate lub nieregularnie maczugowate; białawe, szarawe, fioletowawe; kruche; wyrastają na ziemi w lasach; zarodniki prawie kuliste z jedną dużą kroplą
kolczakowate (Hydnaceae) hymenofor kolczasty
 Hydnum repandum (kolczak obłączasty) edibletrade
pospolity grzyb przypominający pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) ale z kolczastym hymenoforem

bezplaszkowi przedstawiciele rzędu chropiatkowce (Thelephorales)
chropiatkowate (Thelephoraceae)
Telephora terrestris cf.
Thelephora (chropiatka) »6
kolcownicowate (Bankeraceae)
Sarcodon scabrosus
Sarcodon (sarniak) »6

bezplaszkowi przedstawiciele rzędu żagwiowate (Polyporales)
siedzuniowate (Sparassidaceae)
Sparassis crispa
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy [szmaciak gałęzisty]) good ediblered list
Sparassis laminosa
Sparassis laminosa (siedzuń dębowy [szmaciak krótkotrzonowy]) protectedred listGREJ
powłocznikowate (Corticiaceae)
 Corticiaceae (powłocznikowate) »13
porównaj też inne bezblaszkowe grzyby z rzędu porowców (w szerokim ujęciu) (Poriales-s.l.)

bezplaszkowi przedstawiciele rzędu sromotnikowe (Phallales)
koralówkowate (Ramariaceae)
Ramaria largentii
Ramariaceae (koralówkowate [gałęziakowate])
owocniki krzaczkowate; zarodniki z brodawkami, żółtawe

bezplaszkowi przedstawiciele rzędu pieczarkowce (Agaricales)
goździeńcowate (Clavariaceae) (goździeniec (Clavaria), buławka (Macrotyphula), goździeniowiec (Clavulinopsis), ...)
Clavulinopsis fusiformis
Clavariaceae (goździeńcowate) »4
owocniki maczugowate, wrzecionowate lub języczkowate; rosnące w grupach; nie rozgałęzione lub rozgałęzione krzaczkowato albo drzewiasto; wysyp biały, zarodniki bezbarwne; grzyby naziemne
ozorkowate (Fistulinaceae) rodzina monotypowa:
Fistulina hepatica
Fistulina hepatica (ozorek dębowy) edibleprotectedred list
Typhula micans
Typhulaceae (pałecznicowate) »6
rozszczepkowate (Schizophyllaceae) (rozszczepka pospolita (Schizophyllum commune), uszaczek kosmaty (Auriculariopsis ampla))
Schizophyllum commune
Schizophyllaceae (rozszczepkowate) »8
piórniczkowate (Pterulaceae)
Pterula multifida
Pterula multifida (piórniczka rozgałęziona) red listGREJ
Radulomyces confluens
Radulomyces confluens (woskownik pozrastany)

bezplaszkowi przedstawiciele rzędu borowikowce (Boletales)
Pseudomerulius aureus
Coniophoraceae (gnilicowate) »4

bezblaszkowi przedstawiciele rzędu gołąbkowce (Russulales)
soplówkowate (Hericiaceae) (soplówka (Hericium), ....)
Hericium clathroides
Hericiaceae (soplówkowate)
owocniki krzaczkowate, pokryte kolcami
szyszkogłówkowate (Auriscalpiaceae) (szyszkolubka kolczasta (Auriscalpium vulgare), twardówka (Lentinellus), świecznica rozgałęziona (Clavicorona pyxidata), ...)
Auriscalpium vulgare
Auriscalpiaceae (szyszkogłówkowate) »3
z hymenoforem kolczastym, blaszkowym lub owocniki o pokroju krzaczkowatym
skórnikowate (Stereaceae)
Stereum hirsutum
Stereum (skórnik) »7
grzyby nadrzewne o gładkim hymenoforze; tu jeden z najpospolitszych: skórnik szorstki (Stereum hirsutum)
Aleurodiscus amorphus
Aleurodiscus amorphus (tarczówka bezkształtna) red listGREJ
 Aleurodiscus aurantius (tarczówka pomarańczowa) red listGREJ
 Aleurodiscus cerussatus (tarczówka żółtawoszara) red listGREJ
 Aleurodiscus scutellatus red listGREJ
 Aleurocystidiellum disciforme red listGREJ
 Aleurocystidiellum subcruentatum (tarczóweczka wielkozarodnikowa) protectedGREJ
 Boidinia furfuracea red listGREJ
 Gloeocystidiellum convolvens red listGREJ
 Gloeocystidiellum karstenii red listGREJ
 Gloeocystidiellum leucoxanthum red listGREJ
 Gloeocystidiellum luridum red listGREJ
 Conferticium ochraceum red listGREJ
Xylobolus frustulatus
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany) red listGREJ
powłocznicowate (Peniophoraceae)
Peniophora pini
Peniophora (powłocznica) »8
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2011 · została utworzona/was created 31.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Aphyllophorales.htm">bezblaszkowce - Aphyllophorales - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>