Grzyby nie tworzące typowych blaszek, w ich miejsce żyłki, kolce, fałdy, pory lub gładki hymenofor. Tu przypominające pokrojem typowe grzyby kurki oraz grzyby o najróżniejszych kształtach owocników: krzaczkowate, miseczkowate, rozpostarte i inne. Bezblaszkowce to sztuczna grupa systematyczna. We współczesnej systematyce grzyby z tej grupy znalazły się w różnych bardziej naturalnych jednostkach systematycznych.

Sporocarps without regular gills, hymenophore wrinkled, spinose, wavy, porose or smooth. Shape of sporocarps various, branched, cup-shaped, resupinate and other. Aphyllophorales is artificial group. In modern systematics these species belongs to quite different more natural groups.


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu Cantharellales

owocniki mniej lub bardziej lejkowate, hymenofor z żyłek przypominających blaszki lub gładki

owocniki krzaczkowate lub nieregularnie maczugowate; białawe, szarawe, fioletowawe; kruche; wyrastają na ziemi w lasach; zarodniki prawie kuliste z jedną dużą kroplą

hymenofor kolczasty

pospolity grzyb przypominający pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) ale z kolczastym hymenoforem


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu chropiatkowce (Thelephorales)


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu żagwiowate (Polyporales)

Sparassis crispa · siedzuń sosnowy

szmaciak gałęzisty
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Sparassis laminosa · siedzuń dębowy

szmaciak krótkotrzonowy
Sparassis brevipes · Sparassis nemecii
ochrona częściowa (II.49)
Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu sromotnikowe (Phallales)

Ramariaceae · koralówkowate

gałęziakowate
owocniki krzaczkowate; zarodniki z brodawkami, żółtawe


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu pieczarkowce (Agaricales)

owocniki maczugowate, wrzecionowate lub języczkowate; rosnące w grupach; nie rozgałęzione lub rozgałęzione krzaczkowato albo drzewiasto; wysyp biały, zarodniki bezbarwne; grzyby naziemne

rodzina monotypowa:

Fistulina hepatica · ozorek dębowy

ochrona częściowa (II.38)
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem


bezplaszkowi przedstawiciele rzędu borowikowce (Boletales)


bezblaszkowi przedstawiciele rzędu gołąbkowce (Russulales)

owocniki krzaczkowate, pokryte kolcami
z hymenoforem kolczastym, blaszkowym lub owocniki o pokroju krzaczkowatym

grzyby nadrzewne o gładkim hymenoforze; tu jeden z najpospolitszych: skórnik szorstki (Stereum hirsutum)

Aleurodiscus amorphus · tarczówka bezkształtna

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Aleurodiscus cerussatus · tarczówka żółtawoszara

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Aleurodiscus scutellatus

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Aleurodiscus disciformis · tarczóweczka krążkowata

Aleurocystidiellum disciforme
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Boidinia furfuracea

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum convolvens

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum karstenii

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum leucoxanthum

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum luridum

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Conferticium ochraceum

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.05.06 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.04.2017 · powstała/was created 31.10.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Aphyllophorales.htm">Aphyllophorales (bezblaszkowce) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>